Purr Glass - Big Papa Sherlock Bubbler Clear

Vendor: Purr Glass

Description:

Purr Glass - Big Papa Sherlock Bubbler Clear   
  • 8" Height
  • 1.5" Base Diameter
  • 6" Can Height
  • 44mm Can Tubing
  • Showercap Diffuser
Blown in California